सुर्खेतमा वर्षौ देखि छलफलमा रहेको जग्गा सम्बन्धी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको भनाई

सुर्खेतमा वर्षौ देखि कव्जा भएका सरकारी जग्गा सम्बन्धी सुर्खेत जिल्ला प्रमुख अधिकारी बसन्त अधिकारीको भनाई
ताजा समाचार