सुर्खेतमा वर्षौ देखि छलफलमा रहेको जग्गा सम्बन्धी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको भनाई

सुर्खेतमा वर्षौ देखि कव्जा भएका सरकारी जग्गा सम्बन्धी सुर्खेत जिल्ला प्रमुख अधिकारी बसन्त अधिकारीको भनाई

https://www.youtube.com/watch?v=_AKLsBTZF8Q&t=38s

तपाईको प्रतिक्रिया