मलाई यो कारवाही रे, म यो कारवाही फिर्ता लिन्छु ।।

तपाईको प्रतिक्रिया